The Harp

The Harp – Mondays and Thursdays

6:30-11:00pm
1625 Richmond Ave, Houston, TX 77006
Pimlico

Pimlico – Tuesdays

6:30-11:00pm
810 Waugh, Houston, TX 77019
Public House Heights

Public House Heights – Wednesdays

6:30-11:00pm
2802 White Oak, Houston, TX 77007