Shady Acres Saloon

Shady Acres Saloon – Mondays

6:30-11:00pm
1115 W 19th St, Houston, TX 77008
Pimlico

Pimlico – Tuesdays and Thursdays

6:30-11:00pm
810 Waugh, Houston, TX 77019
Public House Heights

Public House Heights – Wednesdays

6:30-11:00pm
2802 White Oak, Houston, TX 77007